home

Studium Generale Amersfoort is het podium voor wetenschap waar alle Amersfoorters kunnen kennismaken met het onderzoek van wetenschappers. Elke tweede zondag van de maand komt er een wetenschapper vertellen over zijn of haar onderzoek. Het programma is heel divers: van actuele onderwerpen in de wetenschap, tot meer specifieke onderzoeken. Op deze manier komt er een veelzijdig scala van de wetenschap aan bod. Kijk op het programma voor de onderwerpen van de komende lezingen.

De eerstvolgende lezingen: 

De War (Spullenlab), Geldersestraat 6 (voorheen Kleine Koppel 40), Amersfoort

Prof. dr. James Kennedy -  GRIJS / een afgewogen oordeel in Nederland - zondag 12 februari 2017 - 16:00 uur  [Spullenlab]

Nederland had ooit de reputatie van een oersaai land, waar de politiek bij uitstek 'grijs' was. In zijn bekende film Alleman uit 1963, merk Bert Haanstra op dat de bevolking elke vier jaar de kans krijgt enthousiast te raken over de politiek, maar dat vervolgens nooit wordt. Wat is er nou precies gebeurd sinds die tijd? Was Nederland uberhaupt ooit een grijs land en zo ja wanneer? Wat zijn de bijzonderheden van die tijd die het zo moeilijk maken om tot een afgewogen oordeel te komen? Hoe staat Nederland daarin ten opzichte van andere landen? En wat zijn de eventuele wegen voorwaarts om weer grijs te durven zijn?


Govert Schilling - EINSTEINS GELIJK: De ontdekking van zwaartekrachtgolven - 12 maart 2017 - 16:00 uur [Spullenlab]

Vorig jaar maakten wetenschappers de ontdekking bekend van zwaartekrachtgolven. Honderd jaar geleden al voorspeld door Albert Einstein, maar nu pas voor het eerst echt gemeten. Minieme rimpelingen in de ruimtetijd, veroorzaakt door de meest extreme verschijnselen in de kosmos: supernova-explosies, botsende zwarte gaten en de oerknal zelf. Zonder twijfel een van de grootste wetenschappelijke doorbraken van de eenentwintigste eeuw, en het sluitstuk in de bevestiging van Einsteins relativiteitstheorie. Maar wat zijn zwaartekrachtgolven precies? Hoe kan de lege ruimte trillen? Hoe lang wordt er al naar gezocht? En hoe is het mogelijk om die onvoorstelbaar kleine rimpelingen te meten? Met wat voor precisie-apparatuur is de ontdekking gedaan? En wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? De Amersfoortse wetenschapsjournalist Govert Schilling geeft in zijn lezing op al deze vragen antwoord. Hij neemt u mee op een fascinerende ontdekkingstocht door het heelal en praat u bij over de meest recente ontwikkelingen in de astronomie.

Een oude lezing van Michel Bauwens en is hieronder terug te zien.

nl